Life Members

Dr. Monalisa Goswami Sharma
Jayanta Kr. Goswami
Shibashish Nath Bhowmick
Abhimanyu Das
Sanjay Kedia
Dilip Sharma
Dhrubajyoti Kalita
Amlan Hazarika
Deepakananda Bharali
Trinayan Handique
Satyajit Bhuyan
Poonam Singh
Sashi Bhushan Singh
Swarnajyoti Baruah Borbora
Debo Kr. Mishra
Rupak Goswami
Udayaditya Gogoi
Antara B. Hazarika
Preetyrekha Bhattacharjee
Pranab Sharma
Budhin Borthakur
Nita Doshi
Mridul Kr. Mahanta
Raju Sharma
Plabita Sharma
Dr. Adwait Gore
Priyanka Bhattacharjee
Pawan Sher Singh
Chandrashekhar Saikia
Guna Goinda Das
Dhiren Rajbongshi
J.K. Saraogi
Ranjit Swargiary
Ratan Lal Saraogi
Aurobinda Gogoi
Bhababhuti Kashyap
Bipin Bhadresha
Padmashree Urankar
Vinod Patel
Anushka Baruah
Parul M. Negi

Friends of  Deepsikha